BT50 Pull Studs

BT50 Pull Studs

Pull Studs

Item NamedD1D2D3D4ABMLL1
PS BT50 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD7382317254530M248545
PS BT50 45 DEG W/TC PULL STUD-382317254530M248545
PS BT50 45 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD-382317254530M248545
PS BT50 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD7382317256030M248545
PS BT50 60 DEG W/TC PULL STUD-382317256030M248545
PS BT50 60 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD-382317256030M248545
PS BT50 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD7382317259030M248545
PS BT50 90 DEG W/TC PULL STUD-382317259030M248545
PS BT50 90 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD-382317259030M248545
 

Pull Studs

Item NameFigαD1D2D3D4d1G ThreadL1L2L3Width For Spanner
Pull Stud BT50 P50T - 1C145382517235M24X385453530
Pull Stud BT50 P50T - 2C160382517235M24X385453530
 
Item Namel1d4
h7
d5
6g
d6Cr2l4l7d3
0
-0.2
r1l5
0
-0.1
l8s
0
-0.35
d1
0
-0.1
d2
0
-0.1
l2
0
-0.1
l3
0
-0.1
l6d7
Pull Stud BT50 50P7425M242021.585385753028213425510
Show:
Sort By:

PS BT50 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD 7 38 23 17 25 45 30 M24 ..

KTA

Rs539

PS BT50 45 DEG W/TC PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 45 DEG W/TC PULL STUD - 38 23 17 25 45 30 M24 85 ..

KTA

Rs525

PS BT50 45 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 45 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD - 38 23 17 25 45 30 M24..

KTA

Rs539

PS BT50 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD 7 38 23 17 25 60 30 M24 ..

KTA

Rs539

PS BT50 60 DEG W/TC PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 60 DEG W/TC PULL STUD - 38 23 17 25 60 30 M24 85 ..

KTA

Rs525

PS BT50 60 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 60 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD - 38 23 17 25 60 30 M24..

KTA

Rs539

PS BT50 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD 7 38 23 17 25 90 30 M24 ..

KTA

Rs539

PS BT50 90 DEG W/TC PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 90 DEG W/TC PULL STUD - 38 23 17 25 90 30 M24 85 ..

KTA

Rs525

PS BT50 90 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT50 90 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD - 38 23 17 25 90 30 M24..

KTA

Rs539

BT50 Pull Studs, BT50 Pull Stud, BT50 Pull Stud Buy Online, BT50 Pull Studs Buy Online