Menu
Your Cart

BT40 Milling Cutter Arbour

BT40 Milling Cutter Arbour (MCA)

 

 Item Name M d1 d2 D L A
 BT40 MCA06 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 13 25 52
 BT40 MCA06 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 13 25 52
 BT40 MCA06 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 20 50 77
 BT40 MCA06 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 20 50 77
 BT40 MCA06 075 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 23 75 102
 BT40 MCA06 075 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 6 6.5 10 23 75 102
 BT40 MCA08 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 15 25 52
 BT40 MCA08 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 15 25 52
 BT40 MCA08 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 23 50 77
 BT40 MCA08 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 23 50 77
 BT40 MCA08 075 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 23 75 102
 BT40 MCA08 075 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 23 75 102
 BT40 MCA08 100 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 25 100 127
 BT40 MCA08 100 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 8 8.5 13 25 100 127
 BT40 MCA10 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 20 25 52
 BT40 MCA10 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 20 25 52
 BT40 MCA10 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 23 50 77
 BT40 MCA10 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 23 50 77
 BT40 MCA10 075 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 28 75 102
 BT40 MCA10 075 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 28 75 102
 BT40 MCA10 100 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 32 100 127
 BT40 MCA10 100 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 10 10.5 18 32 100 127
 BT40 MCA12 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  12 12.5 21 24 25 52
 BT40 MCA12 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  12 12.5 21 24 25 52
 BT40 MCA12 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 - 50 -
 BT40 MCA12 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 - 50 -
 BT40 MCA12 075 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 31 75 102
 BT40 MCA12 075 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 31 75 102
 BT40 MCA12 100 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 - 100 -
 BT40 MCA12 100 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 - 100 -
 BT40 MCA12 125 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 12 12.5 21 36 125 152
 BT40 MCA12 125 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  12 12.5 21 36 125 152
 BT40 MCA16 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 29 25 52
 BT40 MCA16 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  16 17 29 29 25 52
 BT40 MCA16 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  16 17 29 - 50 -
 BT40 MCA16 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  16 17 29 - 50 -
 BT40 MCA16 075 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 34 75 102
 BT40 MCA16 075 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 34 75 102
 BT40 MCA16 100 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  16 17 29 - 100 -
 BT40 MCA16 100 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 - 100 -
 BT40 MCA16 125 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 40 125 152
 BT40 MCA16 125 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 40 125 152
 BT40 MCA16 150 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G 2.5 25000 rpm)  16 17 29 - 150 -
 BT40 MCA16 150 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G 2.5 25000 rpm) 16 17 29 - 150 -

 

Brand: ToolsEngg Weight: 1.18kg
 Item Name  M  d1  d2  D  L  A  BT40 MCA06 025 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G2.5 25000 rpm)  6  6.5  10  13  25  52 BT40 Taper Details..
$94.56 USD
Brand: ToolsEngg Weight: 1.18kg
 Item Name  M  d1  d2  D  L  A  BT40 MCA06 025 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G2.5 25000 rpm)  6  6.5  10  13  25  52&n..
$74.85 USD
Brand: ToolsEngg Weight: 1.25kg
 Item Name  M  d1  d2  D  L  A  BT40 MCA06 050 Milling Cutter Arbor (AD) (Balanced to G2.5 25000 rpm)  6  6.5  10  20  50  77 BT40 Taper Details..
$105.65 USD
Brand: ToolsEngg Weight: 1.23kg
 Item Name  M  d1  d2  D  L  A  BT40 MCA06 050 Milling Cutter Arbor With Flange Through Coolant (AD+B) (Balanced to G2.5 25000 rpm)  6  6.5  10  20  50  77&n..
$85.94 USD